Lietošanas noteikumi

“ADAMA Academy” tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi 

 

Šajā dokumentā norādīto personas datu īpašnieks - UAB “ADAMA North Europe”, dibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, sabiedrības kods 303055396, juridiskā adrese - Viršuliškių iela 34-1, LT-05132 Viļņa, Lietuva (turpmāk tekstā - Sabiedrība).

Laipni lūdzam tīmekļa vietnē “ADAMA Academy” (turpmāk tekstā - Tīmekļa vietne). Ikvienai personai, kurai ir interese pārlūkot Tīmekļa vietni, ir jāievēro Tīmekļa vietnes Pārvaldniekam - UAB “ADAMA Northern Europe”, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, sabiedrības kods 303055396, reģistrētā biroja adrese - Viršuliškių iela 34-1, LT-05132 Viļņa, Lietuva (turpmāk tekstā - Pārvaldnieks vai Sabiedrība, vai UAB “ADAMA”) noteiktie lietošanas noteikumi. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi. Ja jūs turpināt pārlūkot Tīmekļa vietni, tas nozīmē, ka jūs bez nosacījumiem piekrītat noteikumiem un konfidencialitātes politikai. Jūsu Tīmekļa vietnē sniegtie personas dati tiek pārvaldīti atbilstoši privātuma politikā noteiktajiem nosacījumiem.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Visas jaunās izmaiņas stāsies spēkā pēc tam, kad būs publicēta jauna vai mainīta Noteikumu versija vai jebkuri citi nosacījumi, kas tika publicēti vai norādīti normālas Tīmekļa vietnes lietošanas laikā. Atcerieties, ka esat piekritis atjaunotajiem Noteikumu nosacījumiem.

Ja pēc Noteikumu izmaiņu publicēšanas jūs turpināsiet pārlūkot Tīmekļa vietni, tiks uzskatīts, ka pieņemat izmaiņas. Ja nepiekrītat kādai Noteikumu daļai, nevilcinieties un atstājiet Tīmekļa vietni vai, lai noņemtu savu kontu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@adamaacademy.lv .

JA NEVĒLATIES PILDĪT PIENĀKUMU SEKOT ŠIEM NOSACĪJUMIEM UN NOTEIKUMIEM, LŪDZU NEPIERAKSTIETIES, NEPĀRLŪKOJIET VAI NEIZMANTOJIET TĪMEKĻA VIETNI

 

1. TĪMEKĻA VIETNES MĒRĶIS

Tīmekļa vietnes mērķis - sniegt vienotu informāciju par uzņēmuma “ADAMA Academy” produktiem un iespēju piedalīties klientu lojalitātes programmā. Plašāka informācija par klientu lojalitātes programmu un / vai konkursu ir pieejama attiecīgajā Tīmekļa vietnes sadaļā. 

Kā Tīmekļa vietnes apmeklētājam jums var tikt dota iespēja uzdot jautājumus vai citu informāciju, vai iesaistīties dialogā ar uzņēmuma “ADAMA” pārstāvjiem, nosūtot e-pasta vēstules vai uzdodot tieši caur Tīmekļa vietni. Uzņēmums “ADAMA” patiesi pieņem jūsu piezīmes, ierosinājumus, idejas vai citu “ADAMA” uzņēmuma nosūtīto informāciju, ja tie atbilst 4. nodaļas nosacījumiem.

 

2. REĢISTRĀCIJA 

Reģistrējoties Tīmekļa vietnē, jums ir jāsniedz patiesa, precīza un detalizēta informācija. Tāpat jums ir jāatjaunina dati Tīmekļa vietnes sadaļā “Mans profils” un nekavējoties jāinformē Pārvaldnieks par jebkura veida datu izmaiņām pa e-pastu info@adamaacademy.lv. Ja Sabiedrība “ADAMA” uzskata, ka jūsu informācija ir nepareiza, veca vai nav pilnīga, tai ir tiesības nepiešķirt, izbeigt vai uz laiku apturēt piekļuvi Sabiedrībai. Sniedzot, mainot, pievienojot datus par sevi, visiem sniegtajiem datiem jābūt patiesiem. Pretējā gadījumā jūs segsiet jebkādus zaudējumus, kas radušies nepareizas informācijas dēļ. 

Jums ir kategoriski aizliegts reģistrācijas laikā izmantot otras personas identifikāciju, vārdu, uzvārdu un / vai citus datus. Lietotājiem, kas neievēro minētās prasības, Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties aizliegt Tīmekļa vietnes lietošanu un / vai Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus. Ja ir pamatotas aizdomas, ka lietotājs nodarījis vai varētu būt nodarījis kaitējumu Sabiedrībai un / vai trešajām pusēm, un / vai sabiedrības interesēm, Sabiedrībai ir tiesības nosūtīt visus šāda lietotāja īpašumā esošos datus kompetentajām valsts iestādēm. 

Tīmekļa vietni lieto (reģistrē) personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem, kurām ir tiesības slēgt oficiālos līgumus (Tīmekļa vietne nav paredzēta nepilngadīgām personām). Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs apstiprināt, ka neesat jaunāks par 18 gadiem un jums ir pilnas tiesības.

 
3.   TĪMEKĻA VIETNES SATURA, ZĪMOLA UN DOMĒNA NOSAUKUMA ĪPAŠUMS UN AUTORTIESĪBAS 

Materiāls no www.adamaacademy.lv un jebkurām citām pasaules tīmekļa (www) vietnēm, kas pēc īpašumtiesībām pieder, kontrolē operatīvo aspektu, ir licenzējusi vai kontrolē “ADAMA” vai citi asociētie uzņēmumi, filiāles vai meitasuzņēmumi (kopā “ADAMA”) bez iepriekšējas rakstiskas “ADAMA” piekrišanas nekādā veidā nedrīkst kopēt, izplatīt, atkārtoti publicēt, publicēt, ielādēt, reproducēt, demonstrēt vai pārraidīt, izņemot gadījumus, kad izmantojat vienu datoru, jums ir atļauts lejupielādēt vienu (1) materiālu kopiju nekomerciāliem līdzekļiem. Būtiskas izmaiņas vai izmantošana citiem mērķiem, pārkāpj “ADAMA” intelektuālā īpašuma tiesības. Tīmekļa vietnes materiāls ir paredzēts tikai likumīgiem mērķiem. 

Ja lejupielādējat attēlus vai kādu citu informāciju no Tīmekļa vietnes, visus failus, tekstus, aprakstus, attēlus, fotogrāfijas, ilustrācijas, zīmolus, pakalpojumu zīmolus, logotipus, preču nosaukumus un citus attiecīgos datus licencē “ADAMA” un apzīmē tās zīmols, “ADAMA” pieder visas tiesības uz šiem attēliem un materiāliem. Visi materiāli šajā Tīmekļa vietnē ir autortiesību priekšmets. Ar to saistītās autortiesības vai citas tiesības un jebkuri citi regulējumi, kas ietver tiesības, nav izskaidrojami kā tādi, kas dod iespēju jebkādā veidā - tiešā, degresīvā vai citā - ierobežot īpašuma, autortiesību vai izņēmuma lietojumu vai intelektuālo īpašumu vai jebkuru citu ar prestiža saistītajām tiesībām. Jūs piekrītat, ka jūs, izmantojot šo materiālu, neradīsiet līdzīgus darbus vai neizmantosiet to citādi. Jebkura cita Tīmekļa vietnes materiāla atkārtota izveidošana ir aizliegta, izņemot atkārtotu izmantošanu personīgiem līdzekļiem. Ir aizliegts arī kopēt vai citādi iekļaut un uzglabāt jebkādā formā (fiziskā, elektroniskā vai citā) jebkādu mūsu Tīmekļa vietnes daļu citās interneta Tīmekļa vietnēs, elektroniskās meklēšanas sistēmās, publikācijās vai citā darbā. 


4. TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA

Mēs nekādā gadījumā jūsu vietā neuzņemamies atbildību par Tīmekļa vietnes saturu vai Trešo pušu sniegto saturu, tostarp, bet ne tikai, satura kļūdas, Tīmekļa vietnes satura bezdarbību un saturu, ko sniedz Trešās puses, un par kaitējumu vai jebkāda veida kaitējumu, kas radies, izmantojot Tīmekļa vietnes saturu vai saturu, ko sniedz Trešās puses un kas ir lejupielādēti pa e-pastu vai nosūtīti, izmantojot Tīmekļa vietni. 

Jūs piekrītat izmantot Tīmekļa vietni tikai likumīgiem mērķiem, izmantojot tikai drošu elektronisko savienojumu un datu pārraides līdzekļus un aprīkojumu. Jūs nedrīkstat izmantot un ļaut citām personām izmantot šo Tīmekļa vietni šādiem mērķiem: 

 

4.1.  lejupielādēt, sūtīt pa e-pastu, padarīt pieejamu vai jebkādā veidā pārraidīt nelikumīgu, kaitīgu, apdraudošu, aizskarošu, provocējošu, maldinošu, nepatiesu, skandalozu, vulgāru, neglītu, pornogrāfisku, diskriminējošu, naidīgu, rasēm vai etniskajam aspektam nepieņemamu materiālu, kaitējot citu personu privātumam, izplatot naidu vai pazemojot; vērsta uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, seksuālo orientāciju, izcelsmi, reliģijas vai invaliditātes aspektu, pārkāpjot vietējo reģionu, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai jebkuras citas līgumslēdzēju pušu tiesības, tostarp, bet ne tikai, materiāla ierobežošanu, kas veicina uzvedību, kas tiek uzskatīta par pārkāpumu, rada civiltiesisku atbildību un / vai kriminālatbildību, pārkāpj citu intelektuālo īpašumu vai citas tiesības, atklāj privātu informāciju par jebkuru citu personu vai pārkāpj jebkuru citu derīgu Eiropas Savienības, reģionu, valsts vai starptautisko aktu. 

4.2.  nosūtīt pa e-pastu, padarīt pieejamu, nodrošināt piekļuvi vai sniegt jebkādu citu uzmācīgu, nekontrolētu reklāmas materiālu, surogātpastu, muļķības, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai citus komerciāla rakstura ieteikumus;

4.3.  nosūtīt pa e-pastu, padarīt pieejamu vai pārsūtīt Tīmekļa vietnes materiālu, kas satur programmatūras vīrusus, tārpus, Trojas zirgus, loģiskās bumbas vai citus datora kodus, failus vai programmas, kas izveidotas, lai pārtrauktu, iznīcinātu, mainītu vai ierobežotu programmatūru, aparatūru vai telekomunikāciju iekārtu darbību;

4.4.  pārveidot Tīmekļa vietni, izslēgt to, ielauzties tajā, kaitēt vai pārtraukt Tīmekļa vietni, serverus vai ar Tīmekļa vietni saistītos tīklus, tostarp mēģinājumus sabotēt cita lietotāja piekļuvi (atkārtota uzlāde, “pakalpojumatteices” uzbrukumi, surogātpasta sūtīšana), lai pārtrauktu Tīmekļa vietnes darbību vai veikt masveida vēstuļu sūtīšanas procesu, kā arī neizpildīt ar Tīmekļa vietni saistītās prasības, procedūras, politiku vai noteikumus vai veikt citas darbības, kas varētu kaitēt Tīmekļa vietnei, Tīmekļa vietnes lietotāja aprīkojumam vai varētu būt kaitīga ietekme uz jebkuru Tīmekļa vietnes lietotāja Tīmekļa vietnes lietošanu;

4.5. publicēt vai izmantot komerciālos nolūkos bez iepriekšējas, skaidras Pārvaldnieka rakstiska paziņojuma; 

4.6. pārveidot, pielāgot, atsavināt, tulkot, pārdot, atspoguļot pretēji, dekompilēt vai sadalīt jebkuru citu Tīmekļa vietnes daļu; 

4.7.  apkopot vai uzglabāt citu lietotāja personas datus, sniegtu nepatiesus datus vai informāciju bez piekrišanas, lai sniegtu citu autoru saturu;

4.8. neveikt tīšas vai tīšas darbības, kas varētu traucēt Tīmekļa vietnes un klientu lojalitātes programmas darbībām, pakalpojumu sniegšanu jums, citiem lietotājiem vai trešajām personām, sekot un nepārkāpt noteikto un atzīto valsts un kopienas uzvedību un morālās normas, trešo personu tiesības, likumīgās intereses un aktu prasības. 

 

Jūs piekrītat nepierakstīties Tīmekļa vietnei teritorijā, kur tās lietojums vai saturs netiek uzskatīts par likumīgu. Jūs piekrītat, ka Pārvaldnieks nav atbildīgs par citu ārvalstu vietējo likumu ievērošanu. 

Jūs piekrītat, ka sniegtais Tīmekļa vietnes lietotājvārds un parole ir konfidenciāla, un jums ir pienākums saglabāt to konfidencialitāti. 

Jūs piekrītat, ka trešo personu izsniegtie rēķini, kurus jūs ielādējāt sistēmā vai ir nosūtīti pa e-pastu, tiks izmantoti kā klientu lojalitātes programmas rīks, lai aprēķinātu un nodrošinātu punktus par iegādātajiem “ADAMA” produktiem. 

Jūs piekrītat, ka, pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības noņemt, labot, pielāgot vai mainīt jebkuru sniegto, ielādēto vai uz mūsu Tīmekļa vietni nosūtīto informāciju. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai pilnībā izbeigt Tīmekļa vietnes darbību.

Jūs apstiprināt, ka noteikumu pārkāpšanas gadījumā mēs varam neatgriezeniski vai īslaicīgi neļaut jums izmantot šo Tīmekļa vietni. Tāpat mēs varam veikt citas darbības, tostarp, bet neaprobežojoties ar ziņojumu par jums policijai un / vai citām izpildiestādēm. Mēs publicēsim brīdinājumu vai vērsīsimies tiesā ar lūgumu, un mēs centīsimies to panākt, ka visi zaudējumi, kas radušies jūsu nepiemēroto vai nederīgo darbību dēļ, tiks segti.  

Jūs piekrītat, ka jebkura saziņa vai Jūsu darījumi ar trešo pusi vai citu Tīmekļa vietni, izmantojot reklāmdevējus, ieskaitot labu piegādi un maksājumu, kā arī jebkādi citi noteikumi, garantijas vai sūdzības par šiem darījumiem, ir tikai starp Jums un attiecīgo reklāmdevēju vai trešo pusi. 

Ar šo dokumentu jūs apstiprināt, ka Pārvaldnieks, kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, to valdes locekļiem, akcionāriem, darbiniekiem, aģentiem un padomdevējiem, nav atbildīgi par jūsu darbībām, izmantojot Tīmekļa vietni, tostarp visām Tīmekļa vietnē nosūtītajām e-pasta vēstulēm. Ja neesat apmierināts ar kādu no šiem pakalpojumiem, jums ir pienākums nekavējoties pārtraukt pakalpojuma lietošanu. 

 

5. TĪMEKĻA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKA

Lai iegūtu labāku izpratni par Tīmekļa vietnes “ADAMA Academy” privātuma politiku (turpmāk - Privātuma politika), kas regulē jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un publicēšanu, nospiediet šeit. Izmantojot Tīmekļa vietni, jums ir pienākums ievērot konfidencialitātes politiku un piekrist tam, ka privātuma politikas regulējumi ir godīgi, likumīgi, saprātīgi un pieņemami. Pārvaldnieks pēc saviem ieskatiem var mainīt Privātuma politiku un pēc šo izmaiņu veikšanas turpmāk izmantojot Tīmekļa vietni nozīmē, ka jūs piekrītat izmaiņām un esat apņēmies to ievērot. 
     

6. TĪMEKĻA VIETNES MODIFIKĀCIJAS

Pārvaldnieksi ir tiesības jebkurā laikā ar paziņošanu vai bez modificēt vai apturēt (īslaicīgi vai neatgriezeniski) jebkuru Tīmekļa vietnes daļu darbību, ierobežot vai aizliegt piekļuvi tai. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par Jūsu vai kādas citas trešās puses Tīmekļa vietnes modificēšanu, apturēšanu vai darbības pārtraukšanu. Pārvaldnieks ir tiesīga pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez paziņojuma labot kļūdas un neprecizitātes, kas radušās kādā no Tīmekļa vietnes daļām. 

 

7. ATSAUCES

Tīmekļa vietnē var būt norādes uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas nepieder “ADAMA” uzņēmumam. Atsauces tiek publicētas klienta ērtībai, UAB “ADAMA Northern Europe” nekontrolē tīmekļa vietņu atsauču veidošanu. UAB “ADAMA Northern Europe” šādu tīmekļa vietņu saturu nenovērtē, uzņēmums var piekrist vai nepiekrist tam, neuzņemas atbildību to saturu, lietošanu vai piekļuvi. Atsauce nav skaidrs apstiprinājums un mūsu ieteikums, un tas nenozīmē, ka mēs esam saistīti ar šo mūsu norādīto tīmekļa vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par citām tīmekļa vietnēm, mūsu atsauces sniegšanu, mūsu atsauces vietnes saturu, kā arī par juridiskajām sekām, kas radušās sakarā ar jūsu noslēgto līgumu ar trešajām pusēm, kurām pieder mūsu atsauces vietnes, mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem, kas jums radušies, ievadi vai jūsu atbildību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad saturu koplietojat ar citām veidlapām, var būt atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas saistīti ar organizāciju, kas sniedz jums iespēju koplietot. Lūdzu, pārskatiet tīmekļa vietni, prognozējamo saturu koplietošanai, noteikumus un nosacījumus, jo iespējams, ka satura koplietošana varētu būt aizliegta. 

Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, bojājumiem, izdevumiem, ievadi, nokavēšanos vai citu civiltiesisko atbildību (un bez ierobežojumiem ietverot citus finansiālus zaudējumus, tostarp peļņas zaudējumus), kas var rasties sakarā ar notikumu, ko nevaram kontrolēt (ieskaitot bez ierobežojumiem jebkādus neizpildītus pārskaitījumus, bojātus savienojumus, datoru vai citas infrastruktūras neveiksmes, vai jūsu darbnespēju jebkāda iemesla dēļ, lai sasniegtu tīmekļa vietni, vai arī neveiksmīgu viltus vai novēlotu brīdinājumu, ziņojumu vai pasūtījumu nosūtīšanu vai saņemšanu, izmantojot e-pastu vai citi elektroniskos medijus). 

 

8. IZŅĒMUMI NO ATBILDĪBAS

 Jūs saprotat un nepārprotami apstiprināt, ka Tīmekļa vietne, vietnes saturs un trešo pušu saturs tiek sniegts kā “tie ir” un “kā tie ir pieejami” bez noteiktām vai paredzamām garantijām, tostarp bez paredzamo garantiju ierobežojumiem par pirkumu, precizitāti, pareizu un paredzēto izmantošanu, nepārtraucot vai nepārkāpjot tiesības. Tīmekļa vietnē var rasties neprecizitātes vai topogrāfiskas kļūdas. Mēs cenšamies, lai mūsu Tīmekļa vietne darbotos atbilstoši, tomēr mēs negarantējam tās pieejamību vai sasniedzamību. Pārvaldnieks nepieņem sūdzības un nesniedz Tīmekļa vietnes, Tīmekļa vietnes satura vai trešās puses satura garantijas, kas ir pieejamas, izmantojot Tīmekļa vietni, un nepārprotami noraida jebkādas garantijas par Tīmekļa vietnes saturu vai trešajām personām un jebkādiem mērķiem, izmantojot Tīmekļa vietni, ir pieejama satura pareizība, jaunums un precizitāte. Pārvaldnieks nepieņem sūdzības un nesniedz garantijas, ka (I) Tīmekļa vietne atbildīs Jūsu prasībām; (II) Tīmekļa vietne darbosies bez pārtraukumiem un laikā, būs droša, bez kļūdām; (III), izmantojot Tīmekļa vietni, jūs varēsiet sasniegt rezultātus; (IV) Tīmekļa vietnes saturs vai trešo pušu saturs būs precīzs vai ticams, un (V) Tīmekļa vietnes satura vai trešās puses satura kvalitāte, kas sasniegta, izmantojot Tīmekļa vietni, atbildīs jūsu datora sistēmai vai lejupielādēto datu zudumam. Jebkurš mutisks vai rakstisks padoms vai informācija, kas saņemts no Pārvaldnieks vai Tīmekļa vietnes, nenodrošina garantiju. Pārvaldnieks atsakās no visām iepriekš minētajām garantijām, cik tas ir atļauts saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. Atsevišķās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot paredzamās garantijas, nosacījumus, izņēmumus vai īpašus kaitējuma ierobežojumus. Ja šie likumi ir derīgi Jums, daži no iepriekš minētajiem atbildības ierobežojumiem var netikt piemēroti, un Jums var būt papildu juridiskās tiesības. 

 

9. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Pārvaldnieks, ar viņu saistītajiem vai viņa meitasuzņēmumiem vai attiecīgi to valdes locekļi, Pārvaldnieki, akcionāri, darbinieki, aģenti, pārstāvji vai padomdevēji nav atbildīgi par jūsu tiešajiem, netiešajiem, nejaušajiem, īpašajiem cēloņiem, noziedzīgiem vai preventīviem zaudējumiem, pretenzijām, izdevumiem, parādiem vai jebkādiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai zaudējumiem, kas radušies peļņas, ienākumu, ieņēmumu, paredzamo pārdošanas vai iespējamo zaudējumu dēļ, uzņēmuma izbeigšana vai nespēja ietaupīt, īpašumam nodarīts kaitējums, vīrusu izraisīti bojājumi, datu bojājumi, pārtraukta ziņu sūtīšana, kļūdas vai nespēja pārsūtīt, atsauces uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, pretenzijām no trešajām personām, reputāciju, labumu, datu zudumu vai citiem nemateriāliem zaudējumiem (pat ja mēs bijām informēti par šāda kaitējuma iespēju), kas izriet no līgumiskām, juridiskām vai citām nopietnām kļūdām, nevis darbības vai nolaidības, kas izriet no: (I) Jūsu piekļuves, lietošanas vai nespēju piekļūt vai izmantot Tīmekļa vietni, Tīmekļa vietnes saturu, trešo pušu saturu vai citu ar norādīto saistīto Tīmekļa vietni; (II) trešo pušu apgalvojums, ka Jūsu piekļuve un Tīmekļa vietnes izmantošana, Tīmekļa vietnes saturs vai trešo pušu saturs pārkāpj kāda cita intelektuālās vai citas tiesības; (III) Tīmekļa vietne, Tīmekļa vietnes saturs vai trešo pušu saturs. Jūs atzīstat, ka Pārvaldnieks nav atbildīgs par skandalozu, aizskarošu vai nepiedienīgu trešo pušu uzvedību, un risks piedzīvot kaitējumu iepriekš minēto apsvērumu dēļ ir atkarīgs no Jums paša. Pārvaldnieks nav atbildīgs arī par tīmekļa vietnes lejupielādēto vietnes saturu vai trešo pušu sniegto saturu. 

Bez rakstiskas Pārvaldnieka piekrišanas ir aizliegts “atspoguļot” Tīmekļa vietnes informāciju citos serveros. Aizliegts izmantot Tīmekļa vietni mērķiem, kas ir nederīgi vai aizliegti saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Aizliegts izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, kas varētu kaitēt, izslēgt, pārlādēt, bojāt Tīmekļa vietni vai pārtraukt Tīmekļa vietnes lietošanu citām valstīm. Ir aizliegts mēģināt panākt nederīgu Tīmekļa vietnes piekļuvi, uzlaužot e-pastu, uzminot paroles vai citus līdzekļus. Pārvaldniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, jebkāda iemesla vai bez iemesla, bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma pārtraukt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei. 

Jebkurā gadījumā Pārvaldnieks nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai no tā izrietošiem zaudējumiem, nesaņemtu peļņu vai uzņēmējdarbības šķēršļiem, kas rodas no šīs tīmekļa vietnes izmantošanas vai nespējas to izmantot. 

 

10. GARANTIJAS UN ATBRĪVOŠANA NO VAINAS 

Jūs piekrītat garantēt Pārvaldnieku, ar viņu saistīto uzņēmumu un meitasuzņēmumu, un attiecīgi viņu Pārvaldnieku, valdes locekļu, akcionāru, darbinieku, aģentu, pārstāvju un padomdevēju bezatbildību un pieņemt, ka tie ir nav vainīgi par visām sūdzībām, zaudējumiem, tiesas lēmumiem, bojājumiem, izdevumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saprātīgiem tiesāšanās izdevumiem), kas Jūsu Tīmekļa vietnes izmantošanas, vietnes satura vai trešo pušu satura dēļ vai termina pārkāpuma dēļ ir skāruši jebkuru iepriekš minēto pusi. Mēs palīdzēsim un sadarbosimies, jo iepriekš minētās valstis, lai aizsargātu šo pieprasījumu, pamatoti pieprasīs. 

 

11. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Šie noteikumi ir izskaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

12. VISAPTVEROŠS NOLĪGUMS

Šie Noteikumi ir līgums par Tīmekļa vietnes lietošanu starp Jums un Pārvaldnieku, un tas maina visus iepriekšējos lietošanas nolīgumus vai līgumus (mutiskus vai rakstiskus), norādes un prasības. Noteikumi netiek izlaboti vai mainīti, izņemot gadījumus, kad tas ir izdarīts rakstiskā formā vai ja šīs korekcijas vai izmaiņas ir pieejamas šajā Tīmekļa vietnē. 

 

13. TIESĪBU NODOŠANA

Jūs nevarat nodot vai citādi dot Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus. 
     

14. TIESĪBU NODROŠINĀŠANA

Pārvaldnieks netiks uzskatīts par personu, kura ir atteikusies no jebkādām šajos Noteikumos aprakstītajām tiesībām vai juridiskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad parakstīts tiesību atteikuma dokuments. Mūsu lēmums nekavēties vai kavēties, nesamazina mūsu tiesības un nevar tikt interpretēts kā tiesību atteikums. Pilnīga vai daļēja tiesību vai juridiska līdzekļa izmantošana neliedz mums turpmāk izmantot citas tiesības vai juridiskus līdzekļus.

Neveiksmīgais mēģinājums uzlikt stingru konkrētā regulējuma ievērošanu netiek uzskatīts par atteikumu turpināt īstenot šo vai jebkuru citu Noteikumu regulējumu. 
     

15. IZBEIGŠANA

Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad, pēc mūsu ieskatiem, ar vai bez iemesla, tie tiks mainīti vai to derīgums tiks izbeigts. Ja jūs neievērojat kādu no Noteikumu regulējumiem, Pārvaldnieks atsakās sniegt jums piekļuvi Tīmekļa vietnei. Tāpat mums ir tiesības jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla pārtraukt vai ierobežot Tīmekļa vietnes vai tās konkrēto daļu izmantošanu. Turklāt šāda izbeigšana neliedz mums pieejamas tiesības un juridiskos līdzekļus, tostarp tiesas piemērotus aizliegumus un citus juridiskus līdzekļus vai privilēģijas. Ja kāda iemesla dēļ šie Noteikumi vai atļauja izmantot Tīmekļa vietni tiek izbeigti, (a) šie Noteikumi joprojām tiks piemēroti un derīgi iepriekšējās Tīmekļa vietnes izmantošanas un visu ar to saistīto darbību dēļ; un (b) sekojot mūsu dažreiz mainītajai privātuma politikai, mēs joprojām varēsim publicēt Jūsu personisko informāciju.

Ja Klientu lojalitātes programmas, konkursu vai cita Tīmekļa vietnes satura dēļ Jūs vēlaties izmantot Tīmekļa vietnes kontu un komunikāciju, lūdzu, informējiet mūs, izmantojot e-pastu info@adamaacademy.lv.

Pēc izbeigšanas vai derīguma termiņa beigām Noteikumu 3., 8., 9., 10. un 11. daļa joprojām ir spēkā. 

 

17. TIESĪBAS

Pārvaldnieks patur visas tiesības, kas nav skaidri norādītas šajā dokumentā. 
     

18. PĒDĒJAIS ATJAUNINĀJUMS

Noteikumu pēdējais atjauninājums - 2019. gada 15. jūnijā 

 

19. VIRSRAKSTI

Virsraksti šajos noteikumos tiek izmantoti ērtībai, un tiem nav juridisku vai līgumisku seku.
     

20. KONTAKTI

Jautājumus, komentārus vai ziņojumus par pārkāpumiem nosūta pa e-pastu info@adamaacademy.lv.